Browsing Tag

Technology

Nano Technology’n maali?

Nano Technology'n maali? Yoom eegale? Faayidaa akkamii qaba? Miidhaan isaa hoo? Nano Technology jechuun maal jechuudha? Nano Technology jechuun Teknooloojii yeroo ammaa itti fayyadamaa jirru kana hamma (size) isaa xiqqeessuuf yaaluu