Email fi Passwordi Nama fedhanii argachuuf – of eeggannoo haa goonuu

Hordoftoota Keenya kabajamoo Deebii gaaffii namoota hedduu kan ta’e “Akkaataa Facebook nama jalaa butamuu danda’uun” isiniif dhiheessinee turre.

Barnoota akkanaa barsiisun sirrii akka hin taane ni beekna haa ta’uu malee Sababa barsiisuu filanneefis VIDIYOO keessatti ibsinee jirra. Eegaa barnoota kana gad lakkifnee booda Maamiloonni keenya hedduun yaada nuuf barreessaniin wanta akkanaa Saaxiluun sirrii ta’uus Garuu Liinkii isaa raabsun sirrii akka hin taane nuuf himanii jiru. Maarree nutiis hordoftoota Keenya hunda DHIIFAMA isin gaafachaa ammaaf Liinkin asirraa kaafamee jira.

Barnoota kanaan wal qabateee dhaamsi isiniif dhaamnu Namni Gaarifi badaan wal keessa jira. Namni badaan tokko Vidiyoo tana laalee karaa hin taanen hiriyoota isaa miidhuu danda’a. Ammoo Namni Vidiyoo tana laale hundi karaa kanaan gowwoomuu hin danda’an. Hordoftoonni keenya hundi keessan bakka hundatti SHARE gochuun nu Gargaaraa. Hiriyoota keessaniis gocha kanarraa bararaa Galatoomaa
VIDIYOO https://youtu.be/dTYZLV2g0Gw

15 Comments
 1. Arasi arasi333 says

  United arab emirates

 2. Ayyalle says

  Naice

 3. Sanyii says

  Linkii i Email fi Passwordi Nama fedhanii argachuuf –gargaaru video jalan isinii kaha jette turte argachuu hn dandeenye yoo sii danda’ame email kanaan naa ergi

  1. admin says

   Lammii Koo Sababa Liinkin kaafameef ibsinee turre. – Barnoota akkanaa barsiisun sirrii akka hin taane ni beekna haa ta’uu malee Sababa barsiisuu filanneefis VIDIYOO keessatti ibsinee jirra. Eegaa barnoota kana gad lakkifnee booda Maamiloonni keenya hedduun yaada nuuf barreessaniin wanta akkanaa Saaxiluun sirrii ta’uus Garuu Liinkii isaa raabsun sirrii akka hin taane nuuf himanii jiru. Maarree nutiis hordoftoota Keenya hunda DHIIFAMA isin gaafachaa ammaaf Liinkin asirraa kaafamee jira.

 4. Guutaa Guyyee says

  Nuuf banuu dide

  1. admin says

   Barnoota akkanaa barsiisun sirrii akka hin taane ni beekna haa ta’uu malee Sababa barsiisuu filanneefis VIDIYOO keessatti ibsinee jirra. Eegaa barnoota kana gad lakkifnee booda Maamiloonni keenya hedduun yaada nuuf barreessaniin wanta akkanaa Saaxiluun sirrii ta’uus Garuu Liinkii isaa raabsun sirrii akka hin taane nuuf himanii jiru. Maarree nutiis hordoftoota Keenya hunda DHIIFAMA isin gaafachaa ammaaf Liinkin asirraa kaafamee jira.

   1. Bonsaa Abrahim says

    Naf banuudidee

 5. Iyob says

  Nu jabadhuu

 6. tulu says

  barnonii ke eddu gariidhaa motti ko jabadhu sanyi koo

 7. Bahari says

  Osoo Vedion Nuuf Dhiiyate Garidha

 8. Amma6600 says

  Hayadano

 9. Fiker says

  Akka goona badaa nu dhibee

 10. Fiker says

  Username kan jedhu suni naaf hin baane akkam boo dubbiin linkii kee gadi cuqaasee yoo jedhus argachuu hin dandeenye

 11. nabsee says

  link fb nama fi emal itin hatu dandeessan link arkachuu hindandenye

 12. Mohammed says

  I like so match

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time