Aappii yaada kankee Gara Vidiyootti siif jijjiiru ‘Plotagon’

Plotagon maali? Plotagon faayyadamuun yaada kankee gara vidiyootti jijjiiruu ni dandeessa Ykn salphamatti Animation Video hojjachuunii ni dandeessa. Fakkeenya Koomeedii, Diraamalee fi wantoota nama booharsanii fi Barsiisan ittiin hojjachuuf si gargaara. Hojiilee kanneenis Miidiyaalee hawaasaa irratti raabsuun Namoonni Hojii fi yaada kee akka siif hubatan taasisuu ni dandeessa, Ati nama Youtube irra hojjattu yoo tahe Plotagon sirritti si faayyaduus ni danda’a.

Liinkii asii gadii tuquun buufattu ⇣

Akkaataa itti faayyadama Plotagon

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time