Online irratti vidiyoo gabaabaa (intro) hojjachuuf

intro (vidiyoo gabaabaa) kan seensa sagantaa adda addaatif tahu hojjachuuf marsaariitiiwwan baay’een ni jiru, akkasuma Aappiilee vidiyoo edit godhan irratti hojjachuun ni danda’ama, warroonni immoo intro ammayyaawaa hojjatan mosaajii/softweera kompiitaraa gurguddaa ni faayyadamu. kanaaf intro hojjachuu bakka sadihitti qooduu ni dandeenya:

1. Kan bilbila keenya irratti Aappii vidiyoo edit godhaniin hojjannu.
2. Kan online irratti Template qophaa’aniin hojjannu.
3. Kan kompiitara irratti softweera gurguddaa ta’aniin hojjjannu.

Kan guyyaa har’aa isiniif dhihaate kan 2ffaa irra jiru kan online irratti hojjatamuudha. Marsaariitii baay’ee gaarii tahe flixpress jedhamu isiniif fidnee jirra.
https://flixpress.com/

itti faayyadama flixpress
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time