Akkaataa bilbilaan Nama hordofuun danda’amuun

Aappii bilbilaan nama hordofuuf nu gargaaru, Akkasuma Mobaayila keenya irratti Automatic bilbila Record gochuuf nu gargaaru kan guyyaa har’aa isiniif dhiyaate maqaan isaa Call recorder s9 ( CallU ) jedhama Liinkiii asii gadii irraa download godhachuu dandeessu.

? https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smsrobot.callu

 

 

Galatoomaa Share Godhaa

4 Comments
 1. Naafsiis Ibraahim says

  Isii wajjiin jira, Akka nama tokkootti!!!
  Isin dinqisiifadha!!!
  Jabaadhaa Jabaadhaa!!!

 2. Hammu Dhiboo says

  Barumsi kee bareeda garuu yeroo tokko tokko bilbila keenya irratti hin hojjatu. Fkn yeroo wonta namni biraa haasaye save goone kaayannu add malee whatsp fi imoo hin woraabu,
  Akkamiin bilbila narraa fagoo jiru hordofuu danda’a?
  Isaanillee appikileeshiina kana buufachuu isaan barbaachisa?
  Ani hordofuu barbaada akka namni suni hin beekne,
  Garuu isaan akka na hin hordofne akkamiti dhoffachu danda’a?

 3. Hammu Dhiboo says

  Bilbilaa kee nuuf maxxansi mee

  Nama fagoo jiru imela kiyya itti kenna mo’o kan isaa irraa fudha?

  Inni yoo appikileeshiina kana gadi buufate ani isa hordofuu ni danda’a

  Ani gadi buufadhee yoo jedhu, rikkoordii bilbila add qofa woraaba malee whatsp fi imoo hin woraabu barreefamallee hin muldhisu

  Isa lammafaa
  Whatsp Lakkofsa malee itti fayyadamuuf yoo akka ati nutti himtetti hojjadhe yeroo dhuma irratti bakka call me jedhu sanitti na dide, sa’aa tokko turi jedha, Ammallee akkasuma jedha maal akka dogogore hin beeku ani.

 4. Dingatabetiro says

  yaada gaarii ture garuu nadidee jira anaan

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time