- Advertisement -

Browsing Tag

Google

Dargaggoo lamaan Google kalaqan

Google amma nuti fayyadamnu kun jalqaba dargaggoota lamaan kan hundeeffamedha. Dargaggoonni kunneen kaadhimamtoota barnoota PhD kan ta'an maqaan isaanii Larry Page fi Sergey Brin jedhamu. Akkamiin gara hojii kanaatti dhufan?

Wantoota dinqisiisoo Google qabu 10

1. Google search irratti jecha 'google' jedhu mirgarraa gara bitaatti galagalchinee yoo barreessinu 'elgooG' ta'a. Haaluma kanaan address elgooG.im yoo seenne google search miragarraa gara bitaatti galagalchee nuuf fida.2. 'Zerg rush'